La Belle Iloise

La Belle Iloise

Sardines w Butter 115g

$19.00

La Belle Iloise

Sardines Oil/Grn Pepper 115g

$17.50

La Belle Iloise

Sardines St Georges Oil 69g

$11.50

La Belle Iloise

Sardines Oil/Pepper/Lmn 115g

$17.50

La Belle Iloise

Albacore Tuna Oil/Herbs 160g

$26.00

La Belle Iloise

Mussels in Curry 105 g

$13.00

La Belle Iloise

Crmb Srdn Sweet/Provence 80g

$12.00

La Belle Iloise

Sardines Nantaise Sauce 115g

$18.50

La Belle Iloise

Sardines Olive Paste 115g

$17.50

La Belle Iloise

Sardines Pitomail Sauce 115g

$16.50

La Belle Iloise

Tuna Tmto/Olv/Herb 115g

$17.00

La Belle Iloise

Sardines Cream w Whisky 60g

$10.00